Elektronik Raf Etiketleri

Klasik Raf Etiketleri ile Fiyat Değiştirme Yöntemi

  • Klasik yöntemlerde kağıt çıktı alınarak yapılan fiyat değiştirme yöntemi ilgili personelin %15 ine maal olmaktadır.
  • Şubeler arası fiyat değişikliklerinden kaynaklanan müşteri memnuniyetsizlikleri yaşanmaktadır.
  • Fiyat değiştirme yöntemlerinde zorluklar yaşanmaktadır.

Elektronik Raf etiketleri ile Fiyat Değiştirme Yöntemi

  • Tek merkezden tüm şubelerdeki fiyat bilgilerini zaman ve iş gücü kaybı olmaksızın yapmanızı sağlar.
  • Merkezi yönetim yazılımı sayesinde şubeler arası fiyat uyuşmazlıkları ortadan kalkmış olacaktır.
  • Kasa ile raf arasındaki fiyat uyuşmazlıkları ortadan kalkıp müşteri memnuniyetsizliği ortadan kalkmış olacaktır.